لوگوي سايت


بزرگترين معلم روح زايي
مسابقه مسابقه عضويت در سايت
شناسه
کلمه عبور
نشریه الکترونیکی کتاب الکترونیکی
درباره ما
درباره ما

در ابتدا از نهایت قصدمان بگوییم. قصد ما ، احیا معنویت و حقیقت گرایی در همه ابعاد ممکن است.از نظر ما مبنای حقانیت، قرآن است. برای شناخت حقیقت ، ما به بستن چشم ها و گوش ها اعتقاد نداریم ، در عوض معتقدیم برای یافتن آن لازم است چشم ها و گوش ها را باز کرد و با بیان های گوناگونی که از حقیقت وجود دارد آشنا شد. اما پیش از این گشودگی ، ریشه داشتن و ریشه دار بودن ضروری است چون در این صورت بادهای مختلف نه مانند کاه که مانند کوه با جوینده برخورد خواهند کرد. به همین دلیل به قرآن به عنوان «میزان » و محک حقانیت تاکید می کنیم. آن که ریشه در این نور دارد ، در برخورد با جریان های مختلف دچار آشفتگی و ابهام نمی گردد بلکه بر معرفت توحیدی و حس یگانگی او افزوده می شود.

مرکز تحقیقات و مطالعات علوم باطنی

 

 

استفاده از مطالب با ذکر منبع و لینک مجاز است©