لوگوي سايت


بزرگترين معلم روح زايي
مسابقه مسابقه عضويت در سايت
شناسه
کلمه عبور
نشریه الکترونیکی کتاب الکترونیکی
درباره استاد
بزرگترين معلم روح زايي

تعداد محققاني كه در زمينه نيروهاي ذهني و قابليت‏هاي فراحسي وجود دارند اندك است، اما تعداد معلماني كه در چنين موضوعاتي تعليم مي‏دهند بسيار كم‏تر و حتي نادر است. محققان رشته‏هاي پاراسايكولوژي و علوم روحي اغلب برخاسته از افراد تحصيل‏كرده و متخصص مي‏باشند، اما همان نادر معلميني كه در موضوعات باطني آموزش داده‏اند، عموماً فاقد تحصيلات چشمگير ظاهري هستند.

 يكي از معلمين نادر علوم باطني مرتبط با انرژي‏زايي و بنابر نشانه‏هاي معتبر و اسناد علمي، بزرگ‏ترين معلم روح‏زايي، فردي است كه در رأس جريان مرسوم به ZXقرار دارد. از او به نام‏هاي مختلفي ياد شده است و حرف‏هاي بسيار عجيب و حيرت‏انگيزي توسط افراد مختلف درباره اعمال خارق‏العاده و قدرت‏هاي تسخيركننده‏ي او گفته مي‏شود. حتي در اين گفتار كوتاه ما مجاز نبوديم كه نامي از او ببريم، زيرا او قوياً به شهرت و معروفيت پشت كرده است و در هاله‏اي از ناشناختگي و اسرار رو به ازدياد فرو رفته است.

 در جمع‏بندي بعضي از گزارش‏ها و مشاهدات افراد، درباره‏ي اعمال خارق‏العاده‏ي او مي‏توانيم به مصداق‏هاي زير كه چكيده‏ي نهايي برخي از تجربه‏هاي گزارش شده است اشاره كنيم. به واسطه‏ي همين گزارش‏هاي مستند، كه در بعضي از وقايع آن به جاي يك شاهد با چندين شاهد مواجه مي‏شويم، كتابي درباره‏ي اعمال خارق‏العاده‏ي او تهيه شده است، اما در دسترس عموم قرار نگرفته است شايد به اين دليل كه جز براي تعداد كمي از مردم پذيرش آن براي سايرين بعيد باشد.

 از مجموعه‏ي اين دسته از گزارش‏ها نتيجه قطعي اين است كه اراده‏ي او خلاق است و چيزي كه او مي‏گويد انجام مي‏شود. او هر چه را كه قاطعانه گفته است، انجام شده و بر هر چيزي كه تأكيد كرده، تحقق يافته است. قدرت تغييردهنده‏اي كه در كلام او وجود دارد، مهم‏ترين مشخصه‏ي او مي‏باشد و بيش‏تر گزارش‏هاي تجربي افراد، دلالت بر قدرت خلاق كلام او دارد. به همين دليل موضوع كلام تبديل‏كننده بيش‏تر از هر موضوع ديگري درباره‏ي او گزارش شده است. اكنون به چكيده‏ي بعضي از گزارش‏هايي كه توسط افراد مختلف داده شده است، اشاره مي‏كنيم.

 

تعليم و راهنمايي با روش‏هاي زنده و فوق‏العاده (به كرّات گزارش شده است).

 

ايجاد تغييرات شديد (كه بيش‏تر موقت بوده تا دايمي) در انرژي و آگاهي افراد و دگرگوني شديد بينش افرادي كه مورد نظر وي بوده‏اند.

 

اقتدار بر ارواح و انجام كارهايي از طريق آنان. بعضي از شاگردان نزديك او معتقدند كه تعداد كثيري از ارواح در خدمت او هستند و بعضي از كارهاي او را انجام مي‏دهند. آن‏ها مشاهدات و تجربه‏هاي متعددي را براي اين موضوع نقل مي‏كنند.

 

تسخير روحي و گاهي جسمي افراد مورد نظر.

 

تأثير شديداً ويرانگر لعن و نفرين كه به بيماري و گرفتاري و حتي در چند مورد به مرگ منجر شده است.

 

انتقال آگاهي و انرژي به افراد مورد نظر و ايجاد دگرگوني‏هاي شديد حسي و هوشياري كه اغلب هم موقتي بوده است.

 

ظاهر شدن در رؤياي بعضي از افراد و پيامدهاي عجيب مربوط به آن. اين رؤياها با پيام‏هايي به اشخاص يا بيان كردن تعليمات يا دادن اخباري درباره‏ي موضوعات مختلف يا دريافتي عميق يا تجربه‏اي متفاوت همراه بوده است.

 

تفسير و معنا كردن بعضي از علايم، نشانه‏ها، وقايع، حركات و صداها به گونه‏اي كه با آنچه واقع شده است، متناسب و در ارتباط بوده است.

 

تسخير و تسلط بر طبيعت )مانند ايجاد باد با حركت انگشتان، ايجاد موج‏هاي بلند در دريا، فرمان باروري آني به درخت، فرمان رويش فوري به دانه‏هاي گياه و درخت، ايجاد باران در چند لحظه، ايجاد رعد و برق در آسمان صاف، فرمان دادن به پرندگان و موارد مشابه(.

 

خبر دادن از غيب و از گذشته و آينده درباره‏ي وقايع و افراد.

 

فراخواني موجودات ناشناخته و به تجربه درآوردن آن‏ها.

 

ديده شدن در يك زمان، در بيش از يك مكان.

 

شعله‏ور كردن و ايجاد آتش با نگاه كردن يا فوت كردن.

 

نجات دادن افراد مورد نظر از مرگ، با حضوري ناشناخته.

 

تسخير و تصرف در ماده و اشياء مختلف. انتقال روح يا انرژي (نور) به اشياء يا تخليه‏ي روح و انرژي اشياء يا گياهان يا حيوانات.

 

بركت دادن به چيزهاي مختلف و افزايش شديد كيفيت آن چيزها.

 

وجود اين نشانه‏هاي بزرگ جدا از اين كه مربوط به چه شخصي است، بيانگر توانايي‏هاي روح انسان مي‏باشد و از طريق آن مي‏توان به وضوح به رديابي روح‏زايي طبيعي كه او به آن »پدرزادي« مي‏گويد، پرداخت. روند روح‏زايي طبيعي كه از بالا به پايين رخ مي‏دهد، فاقد عناصري مانند تمرين و آزمون مي‏باشد و در واقع نوعي هنر خودجوش روحي به حساب مي‏آيد كه عواملي مانند تمرين و تلاش آگاهانه نقض‏كننده‏ي آن هستند. در چنين روندي از آشكارسازي اقتدارات روحي همه چيز با تكيه بر قدرت كلام و بدون استفاده از تكنيك‏ها يا روش‏هاي اختصاصي به انجام مي‏رسد.

 

تفاوت‏هاي زيادي بين دو روند طبيعي و اكتسابي (تمرين) روح‏زايي براي كسب اطلاعات بيش‏تر در اين زمينه به نشريه‏ي «هنر زندگي متعالي» (ويژه‏نامه هنرهاي ماورائي) مراجعه نماييد. وجود دارد كه در مثال - در متون آموزشي انرژي‏زايي - به تفاوت بين چاه آب - كه به واسطه‏ي تلمبه زدن بايد از آن آب كشيد - و رودخانه‏ي عريض و عميق تشبيه شده است.

 

آنچه باعث افزايش اميدواري است اين است كه وقوع روند طبيعي انرژي‏زايي بالقوه براي همه‏ي انسان‏ها امكان‏پذير است، اما در تجربه، تاكنون براي معدودي از انسان‏ها در تاريخ بشر اتفاق افتاده است.

 

استفاده از مطالب با ذکر منبع و لینک مجاز است©