لوگوي سايت


بزرگترين معلم روح زايي
مسابقه مسابقه عضويت در سايت
شناسه
کلمه عبور
نشریه الکترونیکی کتاب الکترونیکی
مقالات

طبیعت "کل در جزء" ، هولوگرام

هولوگرام يك تصوير سه‌بعدي است كه به كمك ليزر ايجاد مي‌شود. براي تهية اين تصوير ابتدا يك اشعة ليزر به شيئي تابانده و نور انعكاس يافته از آن با اشعه ليزر ديگري تداخل داده مي‌شود. سپس فيلم مخصوصي الگوي تداخلي اين دو اشعه را در ناحيه‌اي كه آن دو به هم مي‌رسند، ضبط مي‌كند. اين فيلم در هنگام ظاهر شدن به يك سري خطوط مدور تيره و روشن و به ظاهر بي‌معني شبيه است. اما هنگامي‌كه اشعة ليزر به‌سوي اين فيلم تابانده شود، مي‌توان تصوير سه‌بعدي زيبايي از شيئي اصلي را مشاهده نمود. ايجاد تصاوير سه بعدي خاصيت جالبي از هولوگرام‌هاست اما اين تنها مشخصة مهم آنها نيست. يكي از خاصيت‌هاي بسيار هولوگرام‌ها اين ا‌ست كه اگر آنها را نصف كنيم و سپس دوباره اشعه ليزري را به آنها بتابانيم، تصاوير حاصل از هر نيمه شامل كل تصوير شيء اصلي در اندازة كوچك‌تر خواهد بود. حتي اگر هولوگرام را به قطعات كوچكتر نيز تقسيم كنيم، هر يك از قطعات، تصوير كوچكي از كل شيء را به همراه خواهند داشت.

طبيعت «كل در جزء» يك هولوگرام، طرز فكر كاملاً جديدي را براي درك ارگان‌ها ارائه مي‌كند. علم غربي در طول تاريخ براي شناخت پديده‌ها از روش كالبد شكافي، تجزية مسئله و مطالعة اجزاي آن استفاده كرده است. اما هولوگرام به ما مي‌آموزد در جهان چيزهايي وجود دارند كه براي شناخت آنها نمي‌توان از روش كالبد شكافي استفاده كرد. چرا كه با اين روش تنها به كل‌هاي كوچك‌تر دست مي يابيم.

 به عقيدة بوهم برقراري ارتباط بين ذرات زيراتمي به‌دليل تبادل علائم اسرار‌آميز بين آنها نيست. بلكه علت اصلي اين است كه آنها اساساً از يكديگر جدا نيستند و جدا پنداشتن آنها توهمي بيش نيست. آنها در سطح عميق‌تري از واقعيت(3)، ذرات مستقلي محسوب نمي‌شوند و تنها جنبه‌هايي از يك پديدة بنيادين را ارائه مي‌كنند.

بوهم براي توضيح اين مطلب به ارائة مثالي مي‌پردازد: آكواريومي را كه يك ماهي درون آن است در نظر بگيريد. هم‌چنين فرض كنيد اكواريوم در اتاق در بسته‌اي قرار گرفته است و نمي‌توانيد آن‌را مستقيماً ببينيد. بلكه آنچه از آكواريوم مي‌بينيد دو صفحة تلويزيوني ‌ا‌ست كه به دو دوربين يكي در جلو و ديگري در كنار آكواريوم متصل شده‌. با نگاه اول به اين دو تلويزيون ممكن است اين تصور به وجود آيد كه در حال مشاهدة دو موجود مستقل هستيد. اما پس از مدتي به رابطة تنگاتنگ بين اين دو موجود پي‌خواهيد برد. مثلاً هميشه هنگامي‌كه يكي از آنها به جلو حركت مي‌كند، ديگري به سمت چپ مي‌رود و ... . اگر شما از كل موضوع خبر نداشته باشيد ممكن است قاطعانه به اين نتيجه برسيد كه بين اين دو موجود ارتباطي آني برقرار است. درحالي‌كه اصل قضيه چيزي ديگري ‌‌است. به عقيدة بوهم اين دقيقاً همان اتفاقي‌ است كه در آزمايش اسپكت نيز رخ داد.

بوهم مي‌گويد ارتباط «سريع‌تر از نور» بيانگر وجود سطح عميق‌تري از واقعيت است كه چشمان ما هنوز به آن محرم نشده‌اند. در واقع علت اينكه اشيائي همچون ذرات زيراتمي را جدا از هم مي‌بينيم آن ا‌ست كه ما تنها بخشي از حقيقت آنها را مي‌دانيم. حقيقتي عميق‌تر و پايه‌اي‌تر كه همانند شي‌ء اصلي يك تصوير هولوگرافيك از اصالت عميق‌تري برخورداراست. و از آنجايي‌كه همة چيزهاي موجود در واقعيات فيزيكي از همين ذرات زيراتمي تشكيل شده‌اند، جهان فيزيكي را مي‌توان يك تصوير و يك هولوگرام بزرگ دانست.

چنين جهاني علاوه بر طبيعت اسرارآميزش ويژگي‌هاي ديگري نيز دارد. مثلاً اگر جدا بودن ذرات زير اتمي از هم يك توهم باشد اين بدان معناست كه همة چيزها در جهان مي‌توانند به يكديگر متصل باشند. ممكن است الكترون يك اتم كربن از سلول‌هاي مغز انسان به ماهي‌هاي دريا يا ستاره‌هاي آسمان متصل باشند. در اين صورت همة طبقه‌بندي‌ها و دسته‌بندي‌هايي كه انسان در علوم تجربي انجام مي‌دهد، مصنوعي است و همة طبيعت به يك تور و شبكة بدون درز و پارگي شبيه است.

حتي در يك جهان هولوگرافيك، زمان و مكان هم ابعادي پايه‌اي محسوب نمي‌شوند بلكه تنها انعكاس‌هايي از آن حقيقت عميق‌ترند. در اين سطح عميق‌تر، گذشته، حال و آينده در كنار هم حضور دارند و اين بدان مفهوم است كه اگر بتوان به اين سطح سوپرهولوگرافيك حقيقت دسترسي يافت، رسيدن به صحنه‌هايي فراموش شده از گذشته‌هاي دور نيز امكان‌پذيراست.

تعداد بازدید : 178 بار


هولوگرام يك تصوير سه‌بعدي است كه به كمك ليزر ايجاد مي‌شود. براي تهية اين تصوير ابتدا يك اشعة ليزر به شيئي تابانده و نور انعكاس يافته از آن با اشعه ليزر ديگري تداخل داده مي‌شود. سپس...

الگوي هولوگرافيك در علم زيست‌شناسي نيز كاربردهايي داشته است. كيت فلويد(9) روان‌شناسي از دانشگاه اينترمونت ويرجينيا مي‌گويد اگر واقعيت عيني چيزي به غير از تصورات هولوگرافيك باشد ديگ...


 

استفاده از مطالب با ذکر منبع و لینک مجاز است©