لوگوي سايت


بزرگترين معلم روح زايي
مسابقه مسابقه عضويت در سايت
شناسه
کلمه عبور
نشریه الکترونیکی کتاب الکترونیکی
کتاب الکترونیکی

فنون جادويي طبيعت گرا

روش جادوي طبيعي

«زمين داراي شرايط مناسب و كاملي براي محافظت از زندگي بشر و ساير موجودات است، بنابراين طبيعي است كه آن را به عنوان مادري در نظر آوريم كه به همة ما و تمامي موجودات عالم زندگي مي‏بخشد... جادوي طبيعي استفادة صحيح از نيروي خلاقي است كه در تمام چيزها، از جمله خود ما وجود دارد ....»

نيگل پنيك نويسنده كتاب روش جادوي طبيعي بخش اول كتاب خود را با اين جملات آغاز كرده است. كتاب روش جادوي طبيعي در 10 بخش نوشته شده است. نويسنده طي 6 بخش اول به بيان و تشريح اثرات نيروهاي جادويي زمين، مواد معدني، گياهان، حيوانات و پرندگان جادويي همچنين به اهميت نيروي درون و چگونگي فعال كردن آن پرداخته است.

وي در مقدمه كتاب در معرفي جادوي طبيعي مي‌گويد: آيا جادو، نوعي سرگرمي به يادگار مانده از عهد باستان و يا وسيله‏اي براي فريب مردم است؟ تصور عموم مردم از "اعمال جادويي" خلق اشيا است. جادوگر يك عصاي جادويي را در هوا تكان مي‏دهد و وردي زمزمه مي‌كند و ناگهان شي مورد نظرش ظاهر مي‏شود.... اما در تعريفي  دقيق‌تر از جادو مي‌توان گفت جادو هنر ايجاد تغيير بنا برخواست و اراده‏ي انسان است.

جادوي طبيعي، ساده‏ و مقدماتي‏ است كه ارتباطي با الهه‏ها، ارواح و شياطين ندارد، بلكه مستقيماً از طبيعت، نيروهاي طبيعي، عناصر چهارگانه و روند تكاملي هستي نشأت مي‏گيرد. جادوي طبيعي، از قدرت‏هاي ذاتي كه در طبيعت موجود است استفاده مي‏كند و در جستجوي كسب هماهنگي و توازن بين انسان و طبيعت مي‏باشد. اين نه به معناي تسلط انسان بر طبيعت و نه به معناي سلب قدرت از فعاليت‏هاي انسان است.

در بخش اول كتاب نويسنده به بيان چگونگي تسلط بر فنون جادوي طبيعي ناشي از زمان و فصول، چرخه‏هاي زمان، سال‏هاي رويش خورشيدي، روزهاي هفته، عناصر طبيعي و همچنين به بيان فهرست ارتباطات عنصري و ارتباطات روزهاي هفته مي‌پردازد.

در بخش مربوط به عناصر آمده است: "جادوگران سنتي هميشه طالب فراخواندن باد بودند و تكنيك‏هاي معيني وجود دارند كه امروزه، آموزش داده مي‏شود. يكي از ساده‏ترين تكنيك‏ها سوت كشيدن است. تمرين‏كننده رو به جهتي كه مايل است باد از آن‏جا بوزد ايستاده و به روش خاصي سوت مي‏زند، در حالي كه بر افزودن نفس تمركز مي‏كند...

در فصل دوم كتاب به اثر جادويي مواد معدني پرداخته شده است. در اين فصل نويسنده به تفصيل از اثرات نيروي عناصر، طبيعت معنوي قلمرو معدني، سنگ‏هاي جادوي طبيعي، فلزات، كريستال‏ها و سنگ‏هاي جواهر، فهرست ارتباط سنگ‏هاي قيمتي و نيروبخشي مواد معدني مي‌گويد.

"... آهن يكي از سخت‏ترين فلزات است و به سياره‏ي مريخ و روز سه‏شنبه مربوط مي‏شود. آهن جادويي‏ترين فلز در ميان فلزات است، زيرا كيفيتي محافظت‏كننده داشته و خوش شانسي مي‏آورد. در ساختمان‏هاي سنتي براي دفع صدمات به كار مي‏رود، زيرا گفته مي‏شود كه ارواح پليد و شيطاني از اشيائي كه از آهن ساخته شده‏اند دوري مي‏جويند. به همين دليل ميخ‏هايي جادويي در آستانه‏ي در و درگاه، سردر خانه‏ها و گهواره و تختخواب كوبيده مي‏شوند تا ساكنين خانه و صاحبان آن اشياء و وسايل از بدشانسي و بلا مصون بمانند."

نويسنده در فصل مربوط به جادوي گياهان به اهميت گياهان و قدرت درختان از زاويه جادوي طبيعي مي پردازد. او مي‌گويد هر نوع درختي كيفيت فيزيكي منحصر به فرد و خاصيت جادويي مربوط به خود را دارد كه از آداب و سنن قديم بر جاي مانده است. در اين قسمت ويژگي‌هاي جادويي بيش از سي نوع درخت و چندين گونه گياهي ديگر بيان شده است.

"درخت فندق سمبل اقتدار دانش است. عصاي درخت فندق سمبل سنتي پيشگويان و شاعران باستاني است. شاخه‏هاي چنگال مانندش براي يافتن آب مورد استفاده قرار مي‏گيرد. مي‏گويند اگر انسان عصايي از چوب درخت فندق را به همراه داشته باشد، در جلسات دادگاه به نحو منصفانه‏اي به محاكمه رسيدگي خواهد كرد."

در بخش حيوانات و پرندگان جادويي به رئوسي نظير قدرت حيوانات، تماس با حيوانات ياري‏كننده، جادوي پرندگان، نيروي قلمروي حيوانات پرداخته  شده است.

".. حيوانات مختلف از كيفيت جادويي، توانايي و خصوصيات گوناگوني برخوردارند. از نظر جادويي اين‏ها نيروي حيواني خوانده مي‏شوند. ما مي‏توانيم با مطالعه، درك و هماهنگ شدن با نيروي اين حيوانات ارتباط جادويي ويژه‏ي خود را با آنان بهبود بخشيم. استفاده از اين تكنيك‏ها اغلب باعث اتصال معنوي مستقيم فرد به نيروي حيوان خاصي مي‏شود كه حيوان كمك‏كننده‏ي آن فرد است. در روايت قديمي جهان بارها آمده است كه چگونه حيوانات كمك‏كننده، در سفرهاي سخت و مواقع بحراني به انسان‏هاي نيازمند ياري رسانده‏اند."

"شما مي‏توانيد "حيوان كمك‏كننده‏ي" خود را به طرق مختلف پيدا كنيد. به روي اشكال حيوانات مراقبه كنيد تا يكي از آنان برجسته‏تر از ساير حيوانات شود و يا اين كه حيوان به خصوصي، با ظاهر شدن مداوم و غيره‏منتظره خود را به شما بشناساند..."

در بخش ديگر كتاب بهنيروي درون انسان به عنوان يكي از اساسيترين مباني جادوي طبيعي اشاره شده است. در اين بخش جادوي بدن انسان، علايم و نشانه‏هاي رمزي بخش‏هاي مختلف بدن، نفس كيهاني درون ما،  اجزاي هشت‏گانه‏ي بدن،  نيروبخشي مراقبه‌هايي نظير مراقبه بر خاك، مراقبه بر آب، مراقبه بر هوا، مراقبه بر آتش و تمرينات معنوي دزندگي روزانه مورد بررسي قرار گرفته‌اند.

"... دنياي جادويي بخش‏هاي مختلف بدن را با علايم صور فلكي ارتباط مي‏دهد - گفته مي‏شود كه اين علايم آن بخش از بدن را كه به آنان ارتباط پيدا مي‏كند، اداره مي‏كنند."

در بخش جادوي زمين‌ نويسنده مباحثي نظير محافظت معنوي از زمين، موجودات عنصري زمين، اماكن مقدس،  اماكني كه به‏طور طبيعي داراي اقتدارند، درون زمين، جادوي علايم و طرح‏هاي روي زمين را مفصلاً توضيح مي‌دهد.

"... موجودات عنصري زمين گاهي اوقات خود به خود و ناگهاني، بر انسان ظاهر مي‏شوند. و اين برخورد ناگهاني ارواح با انسان، موضوع داستان پريان و افسانه‏ها مي‏باشد. و باعث مي‏شود كه بيننده به خاطر ظهور غيرمنتظره‏ي موجودي متفاوت، دچار شوكي ناگهاني گردد."

"... در صورتي كه انسان از صخره‏ها، چشمه‏ها و آبشارها، كه به‏طور طبيعي داراي روح و انرژي‏اند، با علاقه و توجه مراقبت كند، اين مناطق ممكن است مقدس شناخته شوند و به نحوي لمس‏ناشدني‏تر و متفاوت به نظر آيند. زماني كه ما با آنها مواجه مي‏شويم، مي‏توانيم روح اين مناطق را تشخيص داده و با آن‏ها ارتباط برقرار سازيم."

در 4 بخش‌ انتهايي اين كتاب در باره جادوي عملي، ساختن ابزارهاي جادويي، غذاها و نوشيدني‏هاي جادويي و پيش‏بيني‏ها و درمان‏ها است و اين مباحث با مثال‌ها و مصاديق مربوطه مطرح شده‌اند.

كتاب روش جادوي طبيعي (way of natural magic) ، كتابي است بسسيار متنوع و جذاب كه خواندن آن براي هر سليقه‌اي دلچسب است. اين نوشته نيگل پنيك (Nigel Pennick) توسط خانم فرشته جنيدي ترجمه شده و به‌زودي توسط نشر .........  منتشر مي‌شود.

تعداد بازدید : 441 بار


در ZX تمرينات انرژي‏زايي يا تحت شرايط كنترل شده و با نظارت دقيق مربي صورت مي‏گيرد و يا به خود شخص واگذار مي‏شود كه هرگاه فرصت مناسبي را براي تمرين كردن به دست آورد، به انجام تمرين ...

يكي هست. جز او نيست. يكي هست , خوب و دوست داشتني و اگر بخوانيدش , آمدني. يكي هست در اين جا و اكنون , دريابيدش كه خوشبختي و رهايي در اوست. به ياد آوريدش و از ياد نبريدش. او را بخوان...

شايد بهتر است توضيحات پيرامون اين موضوع را از زبان دكتر برايان لسلى وايس بشنويم. «مى‏دانم كه براى هرچيز دليلى وجود دارد. شايد در لحظه وقوع هر رويدادى، بصيرت و دانش درك علت آنرا ند...

پيروان اديان مختلف وقتي مي‏بينند كه مردمان ملل ديگر از اديان و فرهنگ‏هاي گوناگون، با خدا حرف مي‏زنند، به خدا توكل مي‏كنند، دعا مي‏كنند و به طوركلي با خدا ارتباط دارند، اغلب متعجب م...

«از سوامى نشانى يافتم، بيا فردا به ديدنش برويم». اين خبر مسرت‏بخش از طرف چاندى، دوست دبيرستانى‏ام بود. بسيار مشتاق بودم تا به ديدار استادي بروم كه در ابتداى زندگى رهبانى خويش، با ...


 

استفاده از مطالب با ذکر منبع و لینک مجاز است©