لوگوي سايت


بزرگترين معلم روح زايي
مسابقه مسابقه عضويت در سايت
شناسه
کلمه عبور
نشریه الکترونیکی کتاب الکترونیکی
گنجینه ها

در حضور حضرت استاد

در حضور حضرت استاد

درسهاي دعا و توكل-  (قسمت اول)

 

در نظر مردم دعا و توكل و بسياري از امور باطني ديگر، شبه واقعيتي است كه غالباً واقعيت ندارد پس جدي گرفته نمي شود.

كاري رؤيايي است كه براي انسان هاي ضعيف و نيازمند خوب است. بيشتر براي قوت قلب است و نااميد نشدن نه براي به تحقق رساندن و به تحقق رسيدن.

گاهي تمسخرآميز است گاهي تحقيرآميز. اگر هم به آن اندك احترامي تو خالي گذاشته مي شود، براي راحتي وجدان و خالي نبودن تقدس است.

حتي بعضي ها خجالت مي كشند با صداي بلند دعا كنند چون ممكن است به چيزهاي مختلف متهم شوند.تعداد بازدید : 108 بار


درسهاي دعا و توكل- (قسمت اول) در نظر مردم دعا و توكل و بسياري از امور باطني ديگر، شبه واقعيتي است كه غالباً واقعيت ندارد پس جدي گرفته نمي شود. كاري رؤيايي است كه براي انسان ...


 

استفاده از مطالب با ذکر منبع و لینک مجاز است©