لوگوي سايت


بزرگترين معلم روح زايي
مسابقه مسابقه عضويت در سايت
شناسه
کلمه عبور
نشریه الکترونیکی کتاب الکترونیکی
گنجینه ها

تعليم يكي

تعليم يكي

 قيمت هر چيزي را با دوست داشتن آن مي‏توان نشان داد. هر چيزي را با تمام وجودت دوست داشته باشي براي تو خواهد بود و به زندگي تو خواهد آمد.

 

 

 

وقتي «يكي»(1) را مي‏خواهي، بيچاره مي‏شوي و چاره‏اي جز آن يكي نداري. اين بيچارگي نشانه‏اي از خواستن يكي است. اگر غير از يكي چاره ديگري داشتي، خودت را بازي داده‏اي. تنها كسي عبور مي‏كند و مي‏يابد كه يك راه و فقط يك راه در پيش دارد. كسي كه چند راه دارد هرگز عبور نمي‏كند و هرگز نمي‏يابد. او براي هميشه سرگردان مي‏ماند. وقتي بدون يكي تصور زندگي محال شد، آنگاه نشانه‏اي از ملحق شدن تو به يكي پديدار شده است و پيوند جاودانه با يكي رخ‏دادنيست. و اگر زندگي بدون يكي قابل تصور باشد، همان زمان، ختم رابطه تو با يكي رقم مي‏خورد و دير يا زود نمايان مي‏شود. يكي با چيزي هم عرض نمي‏شود و در كنار چيزي قرار نمي‏گيرد پس كسي كه مي‏گويد يا يكي يا چيز ديگر تنها ممكن است به خيال يكي برسد نه خود آن. در برخورد با يكي بگذار همه پلهاي پشت سرت بشكنند زيرا بيشترين ضربه‏پذيري تو كه نشاني از اعتمادپذيري تو است از عشق تو خبر مي‏دهد. خودت را با يكي بيچاره كن كه همه چاره‏هاي زندگي در يكيست و بيرون از آن خبري نيست. خودت را در يكي نابود كن كه هيچ نابودي و ويراني در يكي راه ندارد. خود را در يكي تحقير كن كه چون يكي بسيار بزرگ است هر حقارتي در او به بزرگي بدل مي‏شود و هر بزرگي در او خوار مي‏شود. يكي را از دست نده چون همه چيز را از دست داده‏اي. حتي همه جهان در برابر يكي هيچ است و پوچ.

 

 

... و تو براي برخورداري از زندگي حقيقي او را، آن يكي را درياب و تسليم يكي باش. از يك راه برو و از يك راهبر تبعيت كن  و به يكي وفادار باش. به يكسو نگاه كن و يك صدا را بشنو. يكي را ببين و يكسان ببين. يك تعليم را بياد داشته باش و همه را از ياد ببر... معشوق تو يكيست. گمشده تو يكيست جز او را نجو و نخواه. به يك قانون عمل كن و به يكي اتكاء داشته باش. يك تعليم بزرگ از همه تعاليم كوچك خوبتر است. همه خدايان مرده در برابر يك خداي زنده، پوچ و ناچيزند. يك انسان يگانه بزرگتر از همه انسانهاي عالم است. اگر يكي را بداني، همه را دانسته‏اي. اگر يكي را يافتي همه را يافته‏اي و اگر يكي را داشتي همه را داشته‏اي. او را بدان و او را بياب و او را داشته باش. او يگانه معلم زندگيست و يگانه مولاي تو. او... روح خداست. هر كه از او آموخت و به او آميخت، زنده شد و از زندگي سرشار گشت. قلب خود را بگشا و بگذار او به روح‏ات بيايد و تاريكي‏هاي مرگبار درونت را بزدايد. درونت را تنها با او پر كن تا او تو را از خود پر كند. او يكيست اما روح آسمانها و زمين در اوست. پس آن‏كه با او يكيست با آسمانها و زمين در يگانگيست.

    ايليا (رام الله)

    برگرفته از دنباله كتاب جريان هدايت الهي (تعاليم حق)

 

 پي‌نوشت:

 1- منظور از يكي، اشاره به خداوند زنده و حاضر (واحد؛ احد؛ فرد) است.تعداد بازدید : 92 بار


...

...


 

استفاده از مطالب با ذکر منبع و لینک مجاز است©