لوگوي سايت


بزرگترين معلم روح زايي
مسابقه مسابقه عضويت در سايت
شناسه
کلمه عبور
نشریه الکترونیکی کتاب الکترونیکی
کتابخانه

پدیده های انرژی زایی و رد یابی نشانه های روح زایی

 در این مجموعه تلاش شده تا نشانه هایی از قابلیت انرژی زایی و توان روح زایی انسان ارائه شود. به همین منظور ، توجه اصلی بر ذکر آزمایشات مربوطه که به اندازه کافی قابل قبول و معتبر باشند ، متمرکز شده است. چنین پدیده هایی پیام هایی را برای هر یک از ما به همراه دارند. در دل هر یک از این پدیده ها پیامی است درباره حقیقت انسان و اسرار ناشناخته او.

انرژی حیاتی ، تاثیرگذاری و اشکال آن، ادراکات فراحسی و انتقال اندیشه ،معرفی مرکزجهانیzx    برخی از رئوس این کتاب هسنتد.تعداد بازدید : 96 بار


اثر: المار آر. گروبر مترجم: فرهاد کاظمی انتشارات: نشر حم قطع: رقعی (21 * 14) تعداد صفحات: 416 شابک: 4 - 07 - 7344 - 964...

اثر: دیون فورچون مترجم: فرهاد کاظمی انتشارات: نشر حم قطع: رقعی (21 * 14) تعداد صفحات: 320 شابک: 2 - 08 - 7344 - 964...

اثر: جان وایت مترجم: فرهاد کاظمی انتشارات: نشر حم قطع: رقعی (21 * 14) تعداد صفحات: 344 شابک: 8 - 05 - 7344 - 964...

اثر: مرکز تحقیقات و مطالعات انرژی زایی - روح زایی انتشارات: نشر حم قطع: رقعی (21 * 14) تعداد صفحات: 256 شابک: 6 - 06 - 7344 - 964...


 

استفاده از مطالب با ذکر منبع و لینک مجاز است©