لوگوي سايت


بزرگترين معلم روح زايي
مسابقه مسابقه عضويت در سايت
شناسه
کلمه عبور
نشریه الکترونیکی کتاب الکترونیکی
مقالات

گونه های انسانی و مراحل تکامل

‌‌‌‌گرجيف براي انسان سه مركز يا سه ذهن قائل است: 1- غريزي يا حركتي  2- احساسي و  3- ذهني. او انسان را بر اساس اين اذهان يا مراكز طبقه‏بندي نموده ‏است.

‌‌‌طبق نمودار گرجيف، مركز ثقل انسان شمارة يك، در عملكردهاي غريزي و حركتي است. او كسي است كه تمام رفتارهاي خود را از اطرافيان خود تقليد ميكند، تفكر، احساس و حركت او درست شبيه فكر و حركت و احساس ديگران است.

‌‌‌انسان شمارة دو ارزش بيشتري براي احساسات قائل است. راهنماي او عواطف و احساساتش هستند و انسان شمارة سه، مباني اعمالش بر دانش و ادراكات نظري استوارست. اين افراد منفرد تا هنگاميكه فاقد وحدت دروني و اراده هستند، كم و بيش در سطحي مشابه و يكسان قرار دارند. از اين ديدگاه انسان متعادل كسي است كه اذهان يا مراكز سه‏گانة وي با يكديگر همآهنگ كار كنند، مانند يك اركستر كه در آن همة سازها در يك هماهنگي كامل مي‌نوازند.

علاوه بر سه گونة انساني، ما عملاً بر اساس تسلط عملكردي تفكرمان، احساس‏مان، و يا غريزي- حركتي‏مان نيز طبقه‏بندي شده‏ايم كه اشاره‏‌اي است به امكانات برتر براي تكامل بشر. انسان‏هاي شمارة يك، دو و سه متولد شده‏اند، ليكن سطوح بالاتري از حضور و بودن بشري نيز وجود دارد كه مي‏توان آنها را انسان‏هاي شماره چهار، پنج، شش و هفت ناميد كه تحقق‏شان نتيجة كوششهاي فردي‌ست. اين كه مليت و قوميت پيشين او چه بوده هيچ مهم نيست. همراه با كار و طالع نيك، نخستين تجربه خودآگاهي (فراآگاهي) كه روي دهد، كيفيتي است كه آن را انسان شماره چهار مي‏ناميم. انسان شمارة چهار داراي مركز ثقل پايداري است كه مصمم به كمال‏يافتن است، و اين هدفي‌ست كه مابقي زيست فرد را در برمي‏گيرد. اين آغازي‌ست بر يك انقلاب واقعي. نخست مراكز، بايد در عمل متعادل و هماهنگ گردند. اينجا دريچه‏ا‌ي‌ست به سوي دانش حقيقي دربارة خود و دركي از اين‌كه كجا مي‏رويم.

‌‌‌انسان شمارة پنج از طريق شکوفايي يك «من» پايدار به وحدت دروني دستيافته است. اگر شکوفايي به طور كامل و درست روي دهد، فرد بهطور غيرقابل سنجشي از جنبة شايستگي‏اش براي دانستني عميق و روشن و نيز عمل كردن در پرتو دركي حقيقي، با مردم عادي متفاوت خواهد بود. انسان شمارة شش داراي تمام ويژگي‏هاي انسان شمارة هفت است، مگر تعدادي از آنها كه پايدار نيستند. انسان شمارة هفت داراي تمامي‏كيفياتي است كه يك موجود انساني مي‏تواند داشته باشد؛ يعني اراده، آگاهي، يك «من» پايدار و تغييرناپذير، فرديت و ابديت.

‌‌‌بسياري از مكاتب باطني يا سرّي، ارتقاء سطح آگاهي و تكامل روحي را در قالب چهار[1] كالبد توصيف كرده‏اند كه هر كدام لطيف‏تر و عالي‏تر از قبلي و داراي روابط قطعي و معيني با ديگران هستند. اين به آن معناست كه رشد آگاهي بدون رشد كالبدهاي روحي و لطيف، امكانپذير نيست. در واقع رشد و تكامل آگاهي انسان با رشد كالبدهاي روحي فرد، ملازم است. همزمان با رشد خودآگاهي ‏و هماهنگ شدن مراكز سه‏گانه انسان، كالبدهاي روحي فرد فعال و تربيت مي‏گردد.

‌‌‌در آموزش‏هاي گرجيف، نخستين كالبد همان كالبد آشناي فيزيكي است كه افراد بشر خود را با آن شناسايي مي‌كنند. آن تمام چيزي‌ست كه فرد داراست.

‌‌‌تحت شرايطي خاص كالبد دوم كه گرجيف آن را بدن كشسان يا كسجان[1] مي‏خواند، درون بدن فيزيكي رشد مي‏كند. در حقيقت ظهور اين بدن تنها به دنبال كمال واقعي و متعالي ذهني، احساسي و حتي روحاني فرد امكان‏پذير است. بدن فيزيكي تمام وظايف بدن اختري و يا چيزي شبيه به آن را داراست، و در حقيقت، يك همانندي با تمامي بدن‏هاي متعالي‏تر را دارد. آن مي‏تواند با انرژي‏هايي يكسان و مشابه كار كند و عنصرهايي تقريباً مشابه را به دست دهد. اما مسأله اين است كه اگر چه بدن فيزيكي مي‏تواند اين عناصر و انرژي‏ها را مصرف كند، اما آنها از آن عبور كرده و به قولي به آن تعلقي ندارند. عملكردهاي بدن فيزيكي تحت حاكميت فرآيند دگرگوني عناصر و انرژي‏هاست كه آنها خود نيز تحت كنترل قوانين كلي هستند. در اين جا اراده وجود ندارد. براي فردي كه فقط داراي يك بدن فيزيكي است، تنها چيزي كه وجود دارد عكس‏العمل است، هر چند كه مجموعة عكس‏العمل‏ها ممكن است همانند اعمال يك فرد عميقاً رشد يافته، ظريف و مأنوس و هوشمندانه به نظر رسد.

‌‌‌سومين كالبد با عملكردهاي ذهني مرتبط است، با گشودگي استعداد تفكر متعالي. آن را بدن روحاني يا بدن ذهني ناميده‏اند. چهارمين كالبد، بدن علّي يا بدن الهي‌ست كه در ارتباط با عملكرد تمام مراكز و در كيفيت وحدت و هماهنگي و قصد قرار دارد. بنابراين تنها انساني كه چهار كالبدش كامل و رشد يافته است يعني انسان شماره هفت، مي‏تواند با بالاترين سطح آگاهي در ارتباط باشد. چنين انساني كامل و خداگونه است[1] - kesdjan

تعداد بازدید : 142 بار


امروزه این ماساژ شفابخش تایلندی در جهان شناخته شده است و البته هنوز به روشهای باستانی آن که هزاران سال پیش به وجود آمده اند وفادار مانده است....

‌‌بخش نيمه هوشيار ذهن ، به وسيلة آنچه از طريق كلام ديگران ( و سپس خود ما ) دريافت مي‌كند برنامه ريزي شده و اين برنامه ريزي ( مگر در صورتي‌كه خود شخص آگاهانه اقدام به تغيير آن كند )...

هولوگرام يك تصوير سه‌بعدي است كه به كمك ليزر ايجاد مي‌شود. براي تهية اين تصوير ابتدا يك اشعة ليزر به شيئي تابانده و نور انعكاس يافته از آن با اشعه ليزر ديگري تداخل داده مي‌شود. سپس...

‌‌‌‌گرجيف براي انسان سه مركز يا سه ذهن قائل است:1- غريزي يا حركتي، 2- احساسي و 3- ذهني. او انسان را بر اساس اين اذهان يا مراكز طبقه‏بندي نموده ‏است. ‌‌‌طبق نمودار گرجيف، مركز ثقل...

الگوي هولوگرافيك در علم زيست‌شناسي نيز كاربردهايي داشته است. كيت فلويد(9) روان‌شناسي از دانشگاه اينترمونت ويرجينيا مي‌گويد اگر واقعيت عيني چيزي به غير از تصورات هولوگرافيك باشد ديگ...


 

استفاده از مطالب با ذکر منبع و لینک مجاز است©