لوگوي سايت


بزرگترين معلم روح زايي
مسابقه مسابقه عضويت در سايت
شناسه
کلمه عبور
نشریه الکترونیکی کتاب الکترونیکی
مقالات

الگوی هولوگرافیک و کادبرد آن در زیست شناسی

الگوي هولوگرافيك در علم زيست‌شناسي نيز كاربردهايي داشته است. كيت فلويد(9) روان‌شناسي از دانشگاه اينترمونت ويرجينيا مي‌گويد اگر واقعيت عيني چيزي به غير از تصورات هولوگرافيك باشد ديگر نمي‌توان گفت مغز قادر به توليد آگاهي است. بلكه اين آگاهي ‌است كه مغز، بدن و هر چيز فيزيكي ديگر را خلق مي‌كند. چنين تغيير نگرشي دربارة ساختارهاي بيولوژيكي باعث شد محققان متوجه اين مطلب شوند كه پزشكي و درك كنوني آنان از شفادهي نيز با الگوي هولوگرافيك مي‌تواند دگرگون شود. در صورتي‌كه ساختار فيزيك ظاهري بدن چيزي جز انعكاس آگاهي او نباشد مي‌توان نتيجه گرفت كه هر يك از ما بسيار بيش از آنچه علم پزشكي كنوني مي‌داند، مسئول سلامتي خود هستيم. بدين ترتيب شفاي معجزه آساي بيماري‌ها در اثر تحول در آگاهي انسان كه باعث تأثير بر هولوگرام بدن او مي‌گردد، امكان‌پذير خواهد بود. همچنين ممكن است اين‌كه تكنيك‌هاي شفادهي همچون تجسم، به خوبي جواب مي‌دهند به اين خاطر باشد كه تعداد بي‌شماري از تصاوير ذهني كه هر يك از آنها به همان اندازة واقعيت بيروني واقعي هستند، در قلمروي هولوگرافيك وجود دارند.

حتي با استفاده از اين الگو مي‌توان شهود غيرمعمول را نيز توجيه كرد. زيست‌شناسي به نام ليال واتسون(10) در كتابش بنام «ناگفته‌هاي گروف» به تشريح برخوردش با يك زن شمن اندونزيايي مي‌پردازد كه توانست با استفاده از اجراي يك رقص آييني، باغي تمام عيار از درختان را در يك آن غيب نمايد. واتسون مي‌گويد در حالي كه او و شاهد ديگري مبهوت اين عمل زن شده بودند، او دوباره درختان را ظاهر و بار ديگر غيب كرد و اين عمل را چندين بار با موفقيت تكرار نمود. گرچه چنين حوادثي به وسيلة فهم علمي كنوني قابل توضيح نيست اما در صورتي‌كه واقعيت عيني را تنها انعكاسي هولوگرافيك بدانيم بهتر مي‌توان اين اتفاقات را باور كرد.

شايد اين موضوع كه ما با هم به اين توافق مي رسيم كه يك شي‌ء آنجا هست يا آنجا نيست بدان علت باشد كه ما واقعيات اجماع شده را در سطح اجماع نشده‌مان يعني جايي كه ذهن تمامي انسان‌ها فارغ از هر گونه حد و مرزي به در هم تنيده و به يكديگر مرتبط‌ا‌ند، بيان و تأييد مي‌كنيم. در اين صورت مي‌توان اين برداشت را عميق‌ترين برداشت از الگوي هولوگرافيك به حساب آورد. زيرا اين برداشت بدان معناست كه تجربياتي مانند تجربة واتسون تنها به علت اين‌كه ما ذهنمان را براي باور چنين تجربياتي برنامه‌ريزي نكرده‌ايم، غيرعادي محسوب مي‌شود.

آنچه ما به‌عنوان واقعيت درك مي‌كنيم تنها يك بوم نقاشي است كه منتظر ماست تا هر تصويري كه مي‌خواهيم را بر آن نقاشي كنيم. هر پديده اي از خم كردن قاشق با نيروي ذهن گرفته تا صحنه‌هاي رؤيايي كه در طول «برخورد كاستاندا با دون‌خوان» تجربه مي‌شد،ا امكان‌پذير خواهد بود چرا كه چنين پديده‌هايي حق مادرزادي ماست. بلكه حتي اعجاب برانگيز بودن اين پديده‌ها از توانايي ما براي محاسبة واقعياتي كه در رؤياهايمان مي‌بينيم نيز كمتر است

تعداد بازدید : 167 بار


الگوي هولوگرافيك در علم زيست‌شناسي نيز كاربردهايي داشته است. كيت فلويد(9) روان‌شناسي از دانشگاه اينترمونت ويرجينيا مي‌گويد اگر واقعيت عيني چيزي به غير از تصورات هولوگرافيك باشد ديگ...


 

استفاده از مطالب با ذکر منبع و لینک مجاز است©